Verzekerde basiszorg

Medisch noodzakelijke zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de behandeling van psoriasis of middelmatige en ernstige acne. U heeft in die gevallen een verwijsbrief van de huisarts nodig.

 

Heeft u een verzekering met volledige dekking (restitutiepolis)? Dan wordt de medisch noodzakelijk zorg ook bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar volledig vergoed. Heeft u een beperkte dekking (naturapolis)? Informeer dan bij één van onze medewerkers of uw verzekeraar gecontracteerd is. Multicare heeft afspraken gemaakt met de meeste zorgverzekeraars, waaronder Menzis, Multizorg en DSW. Dat betekent dat uw behandeling direct wordt gedeclareerd bij deze verzekeraars en de daarbij behorende labels.
De administratie en afrekening van verzekerde basiszorg van de behandeling gaat volgens het DBC systeem. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Aanvullend verzekerde zorg en overige zorg

Medisch niet noodzakelijke zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kan onder omstandigheden onder een aanvullende verzekering vallen. U kunt hierbij denken aan het behandelen van melasma met laser, de behandeling van milde vormen van acne of het ondergaan van een behandeling van overtallige bloedvaatjes. Deze behandelingen zult u zelf moeten voorschieten. U krijgt van ons een rekening met die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien nodig assisteren wij u bij het correct declareren van de behandeling.

 

Criteria

De vraag of er sprake is van basiszorg of van aanvullende zorg is niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Uw behandelaar zal u op tijd informeren als er sprake is van aanvullende zorg, dat wil zeggen zorg die niet onder de basisverzekering valt. Maar u kunt ons ook altijd bellen of e-mailen met een vraag over de vergoeding van bepaalde behandelingen. Onze medewerkers zullen u naar hun beste vermogen van dienst zijn

 

Prijzen en tarieven

Voor de verzekerde zorg maken wij afspraken met uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft uw zorgverzekeraar de betreffende zorg niet bij ons ingekocht. Deze zorg valt nog steeds onder de basisverzekering en wordt door uw verzekeraar vergoed. De Nederlandse rechter heeft bepaald dat u ook dan nooit teveel hoeft te betalen: U krijgt altijd een vergoeding die zo hoog is dat u nooit om financiële redenen voor een andere zorgaanbieder zou kiezen. Dat heet het hinderpaalcriterium. Wel maken wij in zulke gevallen gebruik van een cessie overeenkomst. Wij kunnen op grond daarvan de rekening nog steeds direct bij uw verzekeraar indienen. Wilt u weten welk bedrag wij in dat geval in rekening brengen bij uw verzekeraar? Vraag dan naar onze verzekeraar- en polisspecifieke tarieven. De overheid houdt een overzicht bij van de gemiddelde prijzen van behandelingen in Nederland, deze vindt u op de website van de Open Dis Data.

 

Als u niet in Nederland verzekerd bent, dan rekenen wij onze algemene passantentarieven. Deze zijn bekend voor 2016 (passantentarieven ZBC Multicare 2016).

 

De prijzen voor de niet verzekerde medische zorg en overige zorg wordt vastgesteld aan de ernst van de klachten en het te behandelen gebied.

 

Rosacea telangiectasia

Behandeling van Rosacea telangiectasia, dat wil zeggen de vorm van rosacea die gekenmerkt wordt door roodheid, inclusief voorbehandeling, per keer:

Voorhoofd / Wangen incl. neus en mond     € 350,-

Gehele gelaat  € 700,-

 

Geneesmiddelen

Een vast onderdeel in de dermatologie is de farmacotherpie, dat wil zeggen de behandeling van aandoeningen en huidafwijkingen met geneesmiddelen. In het kader van de therapie kan het dus voorkomen dat uw behandelaar u een medicijn voorschrijft. U haalt dit geneesmiddel bij een apotheek op en gebruikt het in de thuissituatie.

Zorgverzekeraars voeren een verschillend beleid als het aankomt op de vergoeding van geneesmiddelen in het algemeen, en geïndividualiseerde bereidingen in het bijzonder. Het kan dus voorkomen dat u de voorgeschreven geneesmiddelen al dan niet ten dele zelf moet betalen. Indien dit het geval is en u nadere uitleg over het waarom van het niet vergoeden wenst, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Geneesmiddelen die bij de behandelingen op de kliniek gebruikt worden zitten in de prijs van een behandeling inbegrepen en hoeft u niet bij de apotheek op te halen of apart af te rekenen.

 

Heeft u een budgetpolis? Let dan op bij welke apotheek u uw geneesmiddelen haalt.