Vergoeding zorgkosten dermatologie vanuit de basisverzekeringVergoeding vanuit de basisverzekering

Het overgrote deel van de zorg die wij leveren is medisch specialistische zorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering wanneer u een verwijzing heeft voor dermatologie. Houdt er wel rekening mee dat deze zorg eerst ten laste komt van nog openstaand eigen risico.

 

Let op: In Nederland kunt u voor basisverzekerde zorg enkel bij een medisch specialist terecht op verwijzing van uw huisarts. Ga bij klachten dus altijd eerst langs uw eigen huisarts. Indien behandeling door een dermatoloog geïndiceerd is, zal uw huisarts u doorverwijzen.

 

Of een behandeling vergoed wordt, hangt af van uw diagnose en de aard van de behandeling. De meeste van onze expertisebehandelingen waaronder de behandeling van psoriasis, vitiligo, eczeem en ernstige acne alsook periodieke controle van de huid bij verdenking op huidkanker vallen onder de basisverzekering en worden volledig vergoed als er geen eigen risico meer open staat.

 

Uw rekening en de diagnose behandelcombinatie (DBC)

Uitleg NZA uw rekening en de DBC

Er is wettelijk vastgelegd hoe medisch specialistische zorg in rekening gebracht moet worden. Dit is niet per consult maar per “pakket zorg”, de zogenaamde diagnose behandelcombinatie (DBC), waarin vaak verschillende zorgactiviteiten zijn opgenomen. De Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) heeft op hun website handige informatie voor patiënt en verzekerde met uitleg over DBC’s, facturatie en uw eigen risico bij een bezoek aan een medisch specialist. U kunt deze informatie vinden via de website van de NZA.

 

Restitutie- of naturapolis?

Bij het afsluiten van een zorgverzekering kunt u kiezen uit twee varianten, een naturapolis en een restitutiepolis. Heeft u een restitutiepolis dan wordt zorg uit de basisverzekering altijd volledige vergoed door uw verzekeraar, onafhankelijk van welke arts of behandelaar u kiest (mits er marktconforme tarieven worden gerekend). Wij adviseren onze patiënten altijd een restitutiepolis af te sluiten. Het kost misschien een paar euro per maand extra maar daarmee kunt u wel zélf kiezen aan welke professional of zorginstelling u uw gezondheid toevertrouwd.

 

Heeft u een naturapolis, dan krijgt u meestal alleen een volledige vergoeding van uw zorg wanneer u naar zorgaanbieders gaat waar uw verzekeraar een contract mee heeft. Gaat u naar een zorgaanbieder waar uw verzekeraar geen contract mee heeft, moet u vaak een deel van de rekening zelf betalen. Onderhandelingen met zorgverzekeraars kunnen lang duren en niet altijd weten wij vantevoren of uw zorg wel- of niet gecontracteerd zal worden. Middels het tekenen van een cessie-overeenkomst kunt u – ook al heeft u een naturapolis – toch bij ons terecht wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar zónder dat u hiervoor een eigen bijdrage hoeft te betalen. Let op: bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, heeft u een naturapolis en komt u voor zorg waarvoor wij geen contract hebben afgesloten met Zilveren Kruis? Dan gelden voor u wellicht andere voorwaarden. Vraag ons naar de details voordat u een afspraak inplant.

 

Zorg declareren via een aanvullende verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor zorg die niet onder de basisverzekering valt maar wel binnen een aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking kan komen, zoals behandeling bij milde acne of het laseren van overbeharing in het gelaat bij vrouwen. De behandelingen dient u ter plekke per PIN te voldoen en de factuur kunt u daarna zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden voor vergoeding van uw verzekeraar.

 

Cosmetische zorg

Cosmetische behandelingen, zoals het verwijderen van ouderdomswratjes of het weglaseren van vaatjes, moeten ter plekke via PIN afgerekend worden.

 

Ik regel mijn zorg goed

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot vergoeding van uw zorg maar het is uiteindelijk uw eigen verantwoordelijkheid om te weten of/hoe uw zorg vergoed wordt, incl. eigen risico voor tweedelijns zorg uit de basisverzekering, waar ook dermatologische behandelingen op doorverwijzing van de huisarts onder vallen. Kijk ook op www.ikregelmijnzorggoed.nl.

 

Passantentarieven

Neem contact op voor onze actuele passantentarieven.